Σύμβουλοι Εξαγωγών

Προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών στο εξωτερικό

globe
Εξεύρεση/Υπόδειξη υποψήφιων αγοραστών ή/και συνεργατών στο εξωτερικό με βάση προσυμφωνηθέντων κριτηρίων.
Έρευνα, ανάλυση και καθοδήγηση στην διεθνή αγορά όπως επίσης και προσδιορισμό στόχων εξαγωγικής πολιτικής.
support
Πλήρης εκπροσώπηση και υποστήριξη σε συνεχή βάση των εξαγωγικών επιχειρήσεων σε εν δυνάμει αγοραστές του εξωτερικού.
Διενέργεια προσωπικών επισκέψεων από εξειδικευμένα στελέχη της ecan consultants για την πραγματοποίηση ολοκληρωμένων παρουσιάσεων των προς εξαγωγή προϊόντων σας.
expert services dubai registered agents
Υποστήριξη, κατεύθυνση και έλεγχο των υφιστάμενων στελεχών σας για το επιθυμητό αποτέλεσμα αύξησης των διεθνών πωλήσεων σας χωρίς να προσλάβετε νέο προσωπικό.
Είσοδος στην εποχή του ηλεκτρονικού διεθνές επιχειρηματικού εμπορίου για την προώθηση των προϊόντων σας με ελάχιστο κόστος.

Ποιοι Είμαστε

Η ecan consultants δραστηριοποιείται εδώ και 26 χρόνια στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Παρέχει βοήθεια σε κάθε είδους επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιώτες με έμφαση στον επαγγελματισμό, στην συνέπεια και στην αποτελεσματικότητα.

Η συμβουλευτική ομάδα της ecan consultantsαξιοποιώντας τα ακαδημαϊκά προσόντα και την εκτεταμένη επιχειρηματική πείρα προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες στους πελάτες της δίνοντας τους την δυνατότητα να αξιολογήσουν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που τους “προσφέρονται”, να ελαττώσουν τις πιθανότητες αποτυχίας της επιχείρησης τους ως επίσης να ελαχιστοποιήσουν τον προσωπικό και επιχειρησιακό κίνδυνο.

Η ecan consultants παρέχει υπηρεσίες Επαγγελματικής Καθοδήγησης (Business Coaching), Αναδιάρθρωσης Δανείων, Επαγγελματικών Διαμεσολαβήσεων, Εξαγωγών, Εισαγωγών, Προώθησης Επιχειρήσεων και Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων, για τις οποίες διαθέτει πολυετή και ιδιαίτερα σημαντική επιχειρηματική πείρα.

ecan consultants
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε σήμερα με ένα εξειδικευμένο σύμβουλο της ecan consultants χωρίς κανένα οικονομικό κόστος και δέσμευση, για μια πρώτη γνωριμία και συζήτηση με σκοπό την «προκαταρκτική» αξιολόγηση και ανάλυση της επιχείρησης σας!

Επικοινωνήστε με ένα από τους εξειδικευμένους σύμβουλους της ecan consultants

Συμπληρώστε τη φόρμα