Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Εξαγωγών

exports

Ο προσανατολισμός στις διεθνείς αγορές για εξαγωγές είναι απαραίτητος για όλες τις σύγχρονες επιχειρήσεις, πόσο μάλλον για τις κυπριακές εταιρείες που αντιμετωπίζουν σημαντικότατα προβλήματα βιωσιμότητας στην εγχώρια «μικρή» μας αγορά σε αντίθεση με την αυξανόμενη ζήτηση των κυπριακών προϊόντων από το εξωτερικό.

Οι εξαγωγές όμως είναι μαραθώνιος δρόμος. Χρειάζεται επιμονή, συνεχή προσπάθεια και τήρηση όλων των απαραίτητων διαδικασιών τυποποίησης, σήμανσης και συσκευασίας.

Η ecan consultants  φροντίζει είτε σε αποκλειστική αντιπροσώπευση είτε μέσω των εξειδικευμένων συμβουλευτικών της υπηρεσιών να οργανώσει τις εξαγωγές σας, να σας ενημερώσει για τους “νόμους εισαγωγών” που ισχύουν σε κάθε χώρα, την τιμολογιακή πολιτική, τους δυνατούς «παίκτες» στο κλάδο σας και την τοπική γραφειοκρατία.

Τα κυπριακά προϊόντα είναι αγαθά προστιθέμενης αξίας και απευθύνονται σε καταναλωτές με υψηλό αίσθημα διατροφικής συνείδησης και με επιλογές υγιεινής διατροφής.

Αυτά  που απαιτούνται λοιπόν, είναι η σωστή προετοιμασία, η συντονισμένη και στοχευόμενη προώθηση και προβολή των κυπριακών προϊόντων και η οργανωμένη και επαγγελματική διάθεση τους στο εξωτερικό.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

Η ecan consultants  αναλαμβάνει την αποκλειστική αντιπροσώπευση των προϊόντων σας στην χώρα που επιθυμείτε η/και θα συμφωνηθεί.

Αναλαμβάνει:

 • Εξεύρεση αναπτυσσόμενων αγορών στόχων για την ομάδα προϊόντων σας
 • Εξεύρεση πελατών – αντιπροσώπων σε ξένες αγορές
  • Απευθείας εξαγωγή
  • Δημιουργία τοπικού γραφείου ή υποκαταστήματος
  • Εξαγωγή μέσω Τρίτων (Αντιπρόσωποι, Χονδρέμποροι, Διανομείς)
 • Πώληση των προϊόντων που παράγεται
 • Μελέτη ανταγωνισμού (τιμές καταναλωτή, τιμές εμπορίου)
 • Κοστολόγηση των προϊόντων σας
 • Πληροφόρηση νόμων εισαγωγής (τελωνείο, φόροι, απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα)
 • Επικοινωνία με τους δυνητικούς πελάτες και ενημέρωση για την δραστηριότητα της εταιρείας σας
 • Διενέργεια προσωπικής επίσκεψης στην έδρα του «μελλοντικού» πελάτη για την πραγματοποίηση ολοκληρωμένων παρουσιάσεων των προς εξαγωγή προϊόντων
 • Τακτική αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletters)
 • Διαχείριση πελατών, αποστολή προσφορών και παραγγελιοληψία
 • Συνεχή επικοινωνία με πελάτες για την παραλαβή των προϊόντων, πληροφόρηση για την ζήτηση τους από τους λιανικούς πελάτες τους, ρύθμιση πληρωμών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η ecan consultants  αναλαμβάνει την οργάνωση του τμήματος εξαγωγών της εταιρείας σας μέσω συμβουλευτικής υποστήριξης στους τομείς της τυποποίησης, σήμανσης και συσκευασίας και στην έρευνα δικτύου πελατών και συνεργατών στο εξωτερικό.

Αναλαμβάνει:

 • Εταιρική ανασκόπηση, προσδιορισμός δυνατοτήτων
 • Μελέτη ανταγωνισμού (τιμές καταναλωτή, τιμές εμπορίου)
 • Δημιουργία ανταγωνιστικής εικόνας και ταυτότητας προϊόντων (εταιρική ταυτότητα, συσκευασία, σήμανση κ.α.)
 • Κοστολόγηση των προϊόντων σας
 • Πληροφόρηση νόμων εισαγωγής (τελωνείο, φόροι, απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα)
 • Εξεύρεση αναπτυσσόμενων αγορών στόχων για την ομάδα προϊόντων σας
 • Οργάνωση και επιλογή μεθόδου εξαγωγικού μάρκετινγκ
 •  Προετοιμασία εξαγωγέων για δράσεις στο εξωτερικό
 • Προετοιμασία και υποστήριξη έκθεσης εξωτερικού και πρόσκλησης πελατών για επίσκεψη στο εκθεσιακό περίπτερό σας
 • Επίσκεψη μαζί σας στο εξωτερικό για οργάνωση και συμμετοχή σε εκθέσεις
 • Οργάνωση B2B συναντήσεων
 • Follow Up και πληροφόρηση  για τους δυνητικούς πελάτες σε συνέχεια συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις με στόχο επίτευξη συνεργασίας

Πρόσκληση συνεργασίας!

Η ecan consultants προσκαλεί τον Κύπριο Παραγωγό που «βλέπει» τις ευκαιρίες στο διεθνές περιβάλλον και θέλει να τις αξιοποιήσει να επικοινωνήσει μαζί της για να ενημερωθεί για το πώς μπορούν οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της να τον βοηθήσουν να «απαλλαγεί» από τις πιέσεις της μικρής αγοράς της Κύπρου και να αναπτύξει εξαγωγές.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για μια πρώτη επαγγελματική αξιολόγηση και ανάλυση της επιχείρησης σας ως προς τις δυνατότητες επέκτασης της στις ξένες αγορές!